INDONESIA 04                                                                   Photographs by Benoy K Behl

0244, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 2 0245, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 2 0246, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 2
0247, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 2 0250, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 2 0251, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 2
0252, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 2 0254, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 2 0256, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 2
0257, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 2 0258, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 2 0259, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 2
0260, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 2 0262, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 2 0263, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 2
0264, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 2 0265, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 2 0268, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 3
0269, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 3 0270, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 3 0274, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 3
0277, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 3 0280, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 3 0281, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 3
0283, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 3 0287, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 3 0288, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 3
0289, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 3 0290, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 3 0292, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 3
0296, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 3 0297, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 3 0298, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 3
0300, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 3 0301, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 3 0302, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 3
0303, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 3 0304, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 3 0305, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 3
0306, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 3 0307, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 3 0308, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 3
0309, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu level 3 0310, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu top level 0311, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu top level
0312, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu top level 0313, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu top level 0314, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu top level
0315, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu top level 0316, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu top level 0317, Indonesia. Borobudur stupa, Rupadhatu top level