Papanasam temple, TN                                Photographs by Benoy K Behl

019 Ganas, Brahmapurisvara temple, Pullamangai (Papanasam) Tamil Nadu 020 Brahmapurisvara temple, Pullamangai (Papanasam) Tamil Nadu 021 Brahmapurisvara temple, Pullamangai (Papanasam) Tamil Nadu
 
022 Brahmapurisvara temple, Pullamangai (Papanasam) Tamil Nadu 023 Brahmapurisvara temple, Pullamangai (Papanasam) Tamil Nadu