TIBET 04                                                                       Photographs by Benoy K Behl

0106, Tibet. Drolma Lhakhang, Lhasa 0107, Tibet. Drolma Lhakhang, Lhasa 0108, Tibet. Drolma Lhakhang, Lhasa
0109, Tibet. Drolma Lhakhang, Lhasa 0110, Tibet. Drolma Lhakhang, Lhasa 0111, Tibet. Drolma Lhakhang, Lhasa
0112, Tibet. Drolma Lhakhang, Lhasa 0113, Tibet. Drolma Lhakhang, Lhasa 0114, Tibet. Drolma Lhakhang, Lhasa
0115, Tibet. Drolma Lhakhang, Lhasa 0116, Tibet. Drolma Lhakhang, Lhasa 0117, Tibet. Drepung Lhakhang, Lhasa
0118, Tibet. Drepung Lhakhang, Lhasa 0119, Tibet. Drepung Lhakhang, Lhasa 0120, Tibet. Drepung Lhakhang, Lhasa
0121, Tibet. Drepung Lhakhang, Lhasa 0122, Tibet. Drepung Lhakhang, Lhasa 0123, Tibet. Tsongkhapa, next to Drepung, Lhasa
0124, Tibet. Jokhang Temple, Lhasa 0125, Tibet. Jokhang Temple, Lhasa 0126, Tibet. Jokhang Temple, Lhasa
0127, Tibet. Jokhang Temple, Lhasa 0128, Tibet. Jokhang Temple, Lhasa 0129, Tibet. Jokhang Temple, Lhasa
0130, Tibet. Jokhang Temple, Lhasa 0131, Tibet. Jokhang Temple, Lhasa 0132, Tibet. Jokhang Temple, Lhasa
0133, Tibet. Jokhang Temple, Lhasa 0134, Tibet. Jokhang Temple, Lhasa 0135, Tibet. Piles of stone, Lhasa
0136, Tibet. Pile of stone, Lhasa 0137, Tibet. Old lady with prayer wheel, Lhasa 0138, Tibet. Old lady with prayer wheel, Lhasa
0139, Tibet. Potala Palace, Lhasa 0140, Tibet. Potala Palace, Lhasa 0141, Tibet. Potala Palace, Lhasa
 
0142, Tibet. Drepung Lhakhang, Lhasa 0143, Tibet. Drepung Lhakhang, Lhasa